Bytové vodoměry

13. dub. 2013

Výměna vodoměrů cena za 1 kus vodoměru v četně plomby a montáže od 510 kč s DPH

Co všechno zahrnuje služba výměna vodoměrů - komplet?

- domluvení termínu výměny vodoměru s kontaktní osobou, vyvěšení oznámení
- vyvěšení oznámení na určená místa
- 2 řádné termíny na výměnu vodoměru
- demontáž a zajištění likvidace starého vodoměru
- bude osazen nový kvalitní vodoměr
- zapsání potřebných údajů a hodnot z vodoměru do montážního protokolu
- montážní protokol se potvrdí uživatelem, nájemcem, bytu (možné ponechat kopii)
- po ukončení díla předání originálních protokolů objednateli společeně s předávacím protokolem k výměně vodoměrů


ZPĚT